Мета дисципліни «Глобальна економіка» - є формування у здобувачів другого рівня вищої освіти знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.
Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних умов економічної безпеки держави в глобальному середовищі; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

У результаті вивчення дисципліни «Глобальна економіка» здобувач повинен:

знати:

- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;

- закономірності глобальної корпоратизації бізнесу;

- генезис глобальної економічної інтеграції;

- характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;

- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;

- форми та механізми соціалізації глобальної економіки;

- механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;

- дію конкурентних механізмів глобального ринку;

- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

уміти:

- аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку;

- виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;

- розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;

- прогнозувати процеси глобалізаційного розвитку світової економіки;

- визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики.