Відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем - Home | Facebook

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою третього (освітньо-науково) рівня, спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Автор: к.т.н., доцент  Лобода О.М.