Метою є формування у студентів знань умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Завданням є виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку;  визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

Викладач: д.е.н., професор Танклевська Наталія Сталіславівна