Електроний курс обов'язкової дисципліни "Інноваційні технології переробки продукції тваринництва " для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».  

Кінцевий результат курсу (для перршого року навчання): курсовий проект, залік - весняний семестр;

.                                            (для другого року навчання): іспит - зимовий семестр.

Викладач: к. с. - г. н., доцент Олександр Володимирович Карпенко