Головною метою викладання дисципліни є формування у студентів системи знань про продовольчу базу людства в історії та сьогоденні, історичні зміни у раціоні людини, етапи формування та розвитку харчової науки у світі та Україні, гуманітарні , соціально-економічні та технологічні аспекти організації виробництва харчових продуктів із врахуванням своєрідності країни, причини виникнення продовольчих криз та методи їх подолання протягом історії людських цивілізацій, загальні принципи розвитку харчових технологій зокрема та харчової промисловості загалом, розкриття сутності і особливостей української харчової науки як складової європейського наукового простору, визначення внесків українських вчених у світову загальнолюдську наукову скарбницю.

Завдання дисципліни Завданням є надання студентам знань з предмету; оволодіння ними науковою методологією та основними термінами і поняттями на рівні відтворення та тлумачення.