Курс соціальної психології є одним з базових курсів теоретичної підготовки психологів та належить до циклу професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Зміст дисципліни складають узагальнені знання про психологічні особливості соціального буття людини, закономірності становлення соціально-психологічної реальності, її структуру, механізми розвитку та функціонування.

 Тематика навчального курсу «Соціальна психологія» охоплює основні напрямки соціально-психологічних досліджень; розкриває феноменологічні аспекти соціально-психологічної реальності; сутність, механізми розвитку й функціонування соціально-психологічних явищ і процесів