Мета дисципліни "Система управління якістю в публічному управлінні" формування у студентів системи знань з теорії та методології управління якістю в публічному управлінні; принципів побудови та функціонування систем управління якістю в публічному управлінні; вивчення нормативно-правових, організаційних та економічних питань щодо управління якістю в публічному управлінні.

Головними завданнями, дисципліни "Система управління якістю в публічному управлінні"є   теоретична й практична підготовка студентів щодо організації робіт із забезпечення та управляння якістю в органах публічної влади.