Метою навчальної дисципліни «Експертиза харчових продуктів» є засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок з експертизи харчової якості і безпечності  продуктів тваринного, рослинного походження, кулінарної продукції, напоїв, алкогольної продукції, хлібобулочних виробів, тощо.

Завданням є теоретичне обґрунтування і практичне опанування комплексу санітарно-гігієнічних, лабораторних та спеціальних досліджень харчових продуктів і сировинних продуктів тваринного та рослинного походження з метою оцінки цих продуктів. Засвоєння дисципліни дозволить фахівцям в умовах виробництва кваліфіковано використовуючи  сучасні методики проведення лабораторних досліджень  організовувати, здійснювати та документально оформлювати результати фітосанітарної експертизи, ветеринароно-санітарної експертизи сировини тваринного походження та  санітарно-гігієнічної експертизи продуктів харчування.