Курс створений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 202 "Захист і карантин рослин"

Курс "Ботаніка" є фундаментальною дисципліною, яка вивчає закономірності розвитку рослинного світу в історичному аспекті, встановлює споріднені зв’язки між окремими систематичними групами і на їх основі будує філогенетичну систематику рослин, знайомить з видовим різноманіттям рослин і грибів, показує їх значення в природі та можливості практичного використання цих груп організмів.

ВИКЛАДАЧ: ОНИЩЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ - кандидат с.-г. наук, доцент кафедри ботаніки та захисту рослин