Мета дисципліни: сформувати систему теоретичних знань здобувача третього освітньо-наукового рівня знань з сучасних світових технологій вирощування об’єктів рибництва у тепловодних та холодноводних  господарствах. Предметом дисципліни є сучасні технології виробництва продукції рибництва.

Завдання вивчення дисципліни

Завдання дисципліни є вивчення технологій виробництва продукції рибництва, фахового визначення оптимальних варіантів отримання якісної продукції рибництва, набуття вмінь визначати та складати технологічні карти рибних господарств з впровадження сучасних технологій рибництва, отримати сучасну фахову поглиблену підготовку, оволодіти теоретичними навичками, що мають пряме відношення до спеціальності, стати їх основою, навчити здобувача третього освітньо - наукового рівня загальним сучасним методам з технології вирощування об’єктів аквакультури.

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач третього (освітньо-наукового) вищої освіти рівня повинен:

знати: біологічні особливості традиційних та нових об’єктів рибництва та їх адаптації під сучасні технології культивування, аспекти облаштування різних типів сучасних рибницьких господарств, основні засоби інтенсифікації у рибництві та їх застосування, основні технологічні ланки роботи в них з врахуванням систем та циклів ведення рибництва, вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби у тепловодному та холодноводному господарствах, планувати роботу рибогосподарських підприємств на тлі забезпечення їх необхідними ресурсами;

вміти: сформувати технологічну карту рибного господарства, проводити відтворення основних нових та додаткових об’єктів вирощування рибопосадкового матеріалу, товарної риби за пасовищною, напівінтенсивною та інтенсивною технологіями за різними оборотами, циклами, організувати проведення наукових досліджень за спеціальністю.

Комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і тенденцій розвитку світової і вітчизняної рибогосподарської науки та рибництва.

Комплексність у виявленні, постановці та вирішенні наукових задач та проблем у галузі рибного господарства.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Здатність сформувати технологічну карту рибного господарства з врахуванням сучасних світових тенденцій галузі.

Програмні результати навчання:

Вміння адаптувати технологічні схеми врахувавши адаптаційні здібності об’єктів вирощування в різних типах сучасних рибницьких господарств, знати біологічно-господарські особливості потенційних, нових та традиційних об’єктів рибництва.

Вміти сформувати технологічну карту рибного господарства, проводити відтворення основних нових та додаткових об’єктів вирощування за різними схемами, організувати проведення наукових досліджень за спеціальністю, знати основні технологічні аспекти виробництва продукції рибництва з використанням інноваційних технологій у рибництві.