Курс "Публічне врядування" відповідає робочій програмі навчальної дисципліни "Публічне врядування". Курс розроблений для студентів 5 курсу спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". Підсумкова форма контролю - іспит.