Метою дисципліни «Актуальні проблеми галузі» є вивчення та визначення рівня розвитку харчової промисловості в умовах прискореного науково-технічного прогресу галузі, в наданні майбутнім фахівцям галузі теоретичних основ та практичних навичок вирішення проблем підприємств галузі.

Завдання дисципліни «Актуальні проблеми галузі» полягають в :

- визначити перспективність стану розвитку харчової промисловості та вимоги споживачів до харчових продуктів;

- навчити майбутніх фахівців прогнозувати можливі проблеми галузі та обирати раціональні шляхи їх вирішення;

- надати знання з вирішення основних проблем сировинної бази України, дефіциту харчового білка, забезпечення людей різноманітними високоякісними і повноцінними продуктами харчування;

- надати знання з удосконалення, скорочення та інтенсифікації технологічного процесу виробництва харчової продукції;

- визначити перспективність створення нових видів харчових продуктів із заданими властивостями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні проблеми харчової промисловості та шляхи їх вирішення;

- стан розвитку сировинної бази України;

- існуючі види рослинних та тваринних добавок;

- основні шляхи вирішення проблеми збереження якості та удосконалення технологічного процесу виробництва харчової  продукції;

- поняття про харчові  продукти із заданими властивостями.

вміти:

- вірно спрогнозувати та прорахувати усі можливі проблеми переробного підприємства та обрати раціональні шляхи їх вирішення для ритмічної роботи підприємства;

- визначити потенціальні можливості забезпечення харчопереробних підприємств сировиною за рахунок ресурсів держави;

- визначати шляхи підвищення харчової цінності, стабілізації структури, смаку, аромату та зовнішнього вигляду, термінів зберігання харчових продуктів;

- створювати нові види харчових продуктів із заданими властивостями.