Електроний курс дисципліни "Органічне тваринництво" рекомендовано для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня першого року навчання біолого-технологічного факультету, спеціальності 204 - "Технологія  виробництва і переробки продукції тваринництва".Об"єм курсу 3 кредити (90 годин). Кінцевий результат курсу - залік.

Мета вивчення дисципліни полягає у підготовці фахівців професійного рівня спроможних самостійно займатися органічним тваринництвом із залученням теоретичних знань біології тварин, птиці, бджіл, особливостей технології їх розведення, утримання та виробництва органічної продукції.

Завдання дисципліни полягає у формуванні знань студентів з таких питань:

 - народно-господарське значення органічного виробництва різних галузей тваринництва, біологічних особливостей тварин;

 - оцінка продуктивних якостей сільськогосподарських тварин при органічному виробництві;

 - значення кількісної та якісної потреби в кормах при органічному виробництві;

 - правила органічного виробництва та відповідні порядки для сертифікації компаній, які проводитимуть таку сертифікацію серед українських виробників за новими національними стандартами.

Програма навчальної дисципліни «Органічне тваринництво» відповідає освітньо-професійній програмі підготовки фахівців другого магістерського рівня спеціальності 204 «Технологія виробництво і переробки продукції тваринництва» та охоплює передбачені стандартом змістові частини.