Мета дисципліни: оволодіння методологією виконання наукових досліджень в рибництві. Набути компетенції у питаннях узагальнення наукових публікацій; постановки та проведення дослідницької роботи на підприємствах різних форм власності; формування здатності формулювати наукове завдання. Отримання практичних навичок з оцінки виробничого процесу, та методів його контролю.

Завдання дисципліни: вивчення методології науково-дослідної роботи в рибництві, планування наукового дослідження в рибництві; організація науково-дослідної роботи з проблем рибної галузі; проведення досліджень, спрямованих на підвищення можливостей раціонального використання гідробіоценозів природного та штучного походження; опрацювання фактичних матеріалів експерименту та польових зборів проб.

Предметом дисципліни є: методи організації та методологія проведення експериментальних, науково-господарських та виробничих дослідів у рибництві.

Після вивчення дисципліни здобувач третього освітньо-наукового рівня повинен: