Електронний курс обов'язкової дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" розрахований для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня четвертого року навчання освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" зі спеціальності 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва".

Кінцевий результат курсу - курсовий проект, іспит.

Викладач - к.с.-г.н., доцент Олена Володимирівна Ведмеденко