Головною метою дисципліни “Інноваційні інгредієнти харчових продуктів” є формування у здобувачів вищої освіти системи спеціальних теоретичних знань та практичних навичок із загальних підходів та принципів створення й використання харчових добавок (ДХД), і втому числі дієтичних харчових добавок з біологічно активною дією (ДХД БАД), з напрямів використання харчових добавок в різних галузях народного господарства, принципів використання харчових добавок, оцінки їх безпеки й якості в Україні й міжнародному рівні, оцінки якості харчових добавок й  продуктів функціонального харчування,що їх містять, лабораторних методів оцінки якості ДХД, ДХД БАД й продуктів функціонального харчування

ВИКЛАДАЧ: к.с.г.н., доцент НОВІКОВА Н. В.