Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Державний контроль за використанням земель» є теоретична підготовка студентів до практичної діяльності, спрямованої на здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

Основні завдання вивчення дисципліни «Державний контроль за використанням земель» такі:

  • ознайомлення з сучасною системою контролю у сфері земельних відносин;
  • оволодіння сучасною нормативно-правовою базою державного контролю за використанням та охороною земель;
  • опанування сучасними методами та процедурами державного контролю у сфері земельних відносин;
  • формування у студентів схильності до активного використання сучасних методів та процедур державного контролю за використанням та охороною земель.