Дисципліна «Моніторинг і охорона земель» призначена для підготовки дипломованого бакалавра за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

 

Мета дисципліни - Ознайомити студентів з принципами та структурою моніторингу земель, методами і заходами з охорони земельного фонду.

Завдання курсу – навчальної дисципліни є:

  • ознайомлення         студентів    з        науковими та      практичними принципами ведення моніторингу земель;
  • надання  базових знань щодо системного підходу при створенні та функціонуванні систем моніторингу;
  • ознайомлення з сучасними методами вимірювання, обміну інформацією, оцінки та прогнозування стану земель;
  • навчити студентів    проектувати        та      експлуатувати моніторингові системи спеціального призначення.