Мета дисципліни - формування в здобувача системи знань і навичок  з розробки пропозицій і складання завдання на проєктування підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва

Завдання дисципліни - розробка науково-обгрунтованих норм на завдання для проєктування сільськогосподарських підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: методи розрахунку скотомісць, свиномісць та місць для інших видів тварин, номенклатуру та розміри підприємств молочної промисловості і підприємств із переробки м'яса і м'ясних продуктів, технічні умови водопостачання, каналізації, очищення приміщень та вентиляції підприємств з виробництва та переробки тваринницької продукції;

уміти: раціонально застосовувати нормативну документацію під час проєктування підприємств з виробництва та переробки тваринницької продукції; підготовлювати завдання для проектування, для відбору майданчиків під будівництво; встановлювати оптимальні типи та розміри тваринницьких підприємств і підприємств з переробки тваринницької продукції; оцінювати розроблену проектну документацію і робити висновки щодо її відповідності нормативним документам.