Метою дисципліни є засвоєння здобувачами основних принципів і методів наукової діяльності, формування знань, вмінь і навичок і їх застосування при написанні дисертації. Це створює передумови розв'язання проблеми дефіциту знань, сприяє становленню науково-освітнього комплексу та інноваційним процесам в Україні, формуванню сучасної ідеології науково-технічного розвитку.

Здобувач повинен знати: - особливості формування системи наукових знань; - комплекс основних проблем гносеологічного характеру; - систему гносеологічних категорій; - провідні тенденції розвитку сучасної науки; - суть та специфіку сучасної наукової методології.

Здобувач повинен вміти: - володіти системою гносеологічних категорій; - навичками філософського мислення, що спираються на використання логіки; - правильно використовувати сучасну загальнонаукову філософську методологію в процесі пізнання та дослідження; - реферувати оригінальні філософські та наукові тексти і розуміти їх місце та значення в системі сучасної науки; - спираючись на принципи правильного мислення аналізувати сучасні проблеми, що виникають в системі виробництва наукових знань; - володіти навиками об'єктивної перевірки наукової теорії, переконливо та аргументовано відстоювати власну точку зору стосовно проблем розвитку сучасної науки.