Мета дисципліни «Методика педагогічних досліджень» є засвоєння студентами методологічних, теоретичних і практичних основ курсу; формування у майбутніх педагогів методологічної компетентності; ознайомлення студентів з особливостями педагогічних досліджень (з урахуванням фахового спрямування); підготовка студентів до написання різних видів наукових продуктів (у т.ч. й магістерської роботи), а також проведення педагогічних досліджень під час педагогічної практики.

Завдання дисципліни: Розкриття сутності освітянських критеріїв управління щодо впровадження методології педагогічних досліджень в навчальний процес; формування теоретичних знань та практичних навичок і вмінь щодо процесу управління розповсюдженням передового досвіду у навчальному закладі; організація вивчення інноваційних технологій як цілісного управлінського педагогічного процесу; вивчення механізмів планування та розвитку інновацій у навчально-виховному процесі ВНЗ; ознайомлення із шляхами раціоналізації педагогічних процесів та використання оптимальних прийомів і методів навчально-виховних форм; розвиток практичних знань і вмінь щодо праці з методичною документацією в процесі управління; збір та узагальнення інформації щодо оцінювання тривалості та якості інноваційних технологій в освіті і навчанні.

Об’єктом вивчення дисципліни «Методика педагогічних досліджень» є процес набуття і вдосконалення вмінь та навичок здобувачів вищої освіти з дисципліни.