Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня теоретичних основ та практичних навичок виробництва харчової продукції спеціального призначення на основі інноваційних технологій, які використовуються в сучасній індустрії харчового господарства та спираються на результати наукових досліджень у галузі.

           У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати :

  • класифікацію продуктів спеціального призначення;
  • методи оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення для різних категорій споживачів, диференційованих за віковими категоріями, професіями та захворюваннями;
  • шляхи оптимізації асортименту оздоровчих продуктів для людей, які проживають в умовах порушеної екології;
  • орієнтуватись в сучасних наукових поглядах та методах створення харчової продукції спеціального призначення;
  • якість сировинних компонентів продуктів спеціального призначення і шляхи удосконалення їх властивостей;
  • наукові основи раціонального харчування і технологічні аспекти збагачення харчової продукції і підвищення її харчової цінності;
  • технологічні закономірності виробництва харчової продукції із використанням інноваційних технологій та формування її асортименту;
  • теоретичні і технологічні концепції та принципи створення харчової продукції оздоровчого та профілактичного призначення в закладах ресторанного господарства;
  • методику проектування рецептур інноваційних технологій виробництва сучасної продукції на підприємствах харчової промисловості складання раціонів харчування у закладах ресторанного господарства.