Мета викладання дисципліни Є формування у здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня теоретичних основ та практичних навичок виробництва харчової продукції на основі інноваційних технологій, які використовуються в сучасній індустрії харчового господарства та спираються на результати наукових досліджень у галузі.

Завдання вивчення дисципліни Сформувати знання  напрямків розвитку інноваційних технологій харчової промисловості, вміння орієнтуватись в сучасних наукових поглядах та методах створення харчової продукції на основі інноваційних технології, знання наукових основ раціонального харчування і технологічних аспектів збагачення харчової продукції та підвищення її харчової цінності, знання про технологічні закономірності виробництва харчової продукції із використанням інноваційних технологій та формування її асортименту, знання теоретичних і технологічних концепцій та принципів створення харчової продукції оздоровчого та профілактичного призначення в закладах ресторанного господарства.