Вивчення дисципліни передбачає формування ключових і предметних компетентностей щодо правового регулювання земельних відносин в Україні, засвоєння здобувачами теоретичних положень науки земельного права; формування у них навичок щодо правильного застосування отриманих знань та правових норм при вирішенні конкретних завдань.