Завдання спеціальності: вивчення геологічних і гідрогеологічних процесів, умов формування клімату та ландшафтів, впливу техногенного навантаження на геосистеми. Фахівець здатний здійснювати дослідження геосфер, вирішувати практичні та наукові завдання, надавати оцінку впливу на людське суспільство і можливості промислового використання. Випускники можуть працювати в галузях геологорозвідки, топографо-геодезичних робіт, гідрології, метеорології, кліматичних досліджень, географії.