Професія «архітектор» вважається однією з найперспективніших спеціальностей в Україні. Основна мета архітектора: створення архітектурних форм і композицій, які оптимально поєднують оригінальні та унікальні дизайнерські ідеї. Професія архітектора творча, з відчуттям гармонії, смаку та стилю. Специфіка роботи архітектора поділяється на напрями: архітектур будівель та споруд, районне розпланування, ландшафтна архітектура, реставрація громадських будівель і споруд.

Вивчення дисципліни " Вища математика" забезпечує прилеглі дисципліни необхідним математичним апаратом , який буде формувати у майбутніх фахівців базові математичні знання та навички для того, щоб у майбутньому розв'язувати задачі, пов'язані зі сферою їх професійної діяльності.