Фахівці цієї галузі займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб і громадянам під індивідуальне будівництво; здійснюють оформлення та видачу документів на право власності; організовують раціональне використання та охорону земель; займаються експертною оцінкою землі та нерухомості.

Анотація курсу

Вивчається земна поверхня в геометричному відношенні, дослідження та розробка способів зображення цієї поверхні на площині у вигляді топографічних карт і планів.Вивчають сучасні геодезичні прилади для вимірювання довжин ліній, горизонтальних і вертикальних кутів та перевищень: принцип роботи, перевірки та юстирування. Проведення топографічних зйомок та обробки результатів вимірювань.

Метою навчальної дисципліни є детальне вивчення земної поверхні в геометричному відношенні

 дослідження та розробка способів зображення цієї поверхні на площині у вигляді топографічних  карт і планів.

Завдання: Дати необхідні теоретичні відомості про форму та розміри Землі; системи координат; що застосовують в геодезії і топоргафії; сучасні геодезичні прилади для вимірювання відстаней,горизонтальних та вертикальних кутів а також перевищень, їх будову, принцип роботи, повірки та юстировку; організацію та проведення топографічних зйомок при землевпорядкуванні, виконання земельно-кадастрових та інших робіт; прийоми підготовки даних для винисення об'єктів сільськогосподарського призначення, планування використання та охорони земель, в тому числі зрошуваних, способи винесення та закріплення на місцевості проєктних точок та ліній.