Курс “Quantitative Analysis” складається з лекційних занять “Basic tools of Quantitative Analysis” за модулями:

1. Introduction to Statistics

2. Introduction to Econometrics

3. Statistical Learning and Programming

Практичних занять “Applied Economics and Management” за модулями:

1. State and Regional Management

2. Management of International Economic Activity

3. Basics of Business Administration Law

Метою є формування у здобувачів цілісної системи знань про електронний бізнес та здобуття практичних навичок щодо використання інтернет-ресурсів для створення спеціальних веб-сайтів.

Завданням є  вивчення теоретичних і практичних засад електронного бізнесу, типів електронних платежів, методів захисту інформації; набуття вмінь оцінювати стан електронної торгівлі з метою створення стратегічних конкурентних переваг для організації.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати:

- сутність електронного бізнесу;

- сучасні технології електронного бізнесу;

- відмінності між електронною комерцією та інтернет-комерцією;

- переваги та недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерції;

- методики створення сайтів електронної комерції;

- тенденції розвитку електронного бізнесу в Україні і світі;

- особливості проведення брокерських та трейдерських операцій на фондовому та валютному ринках.

вміти:

-  вільно користуватися понятійним апаратом щодо електронного бізнесу;

-  застосовувати нові сучасні комп’ютерно-телекомунікаційні технології для ефективного пошуку потрібного товару, його купівлі, продажу та просуванню на ринках;

-  здійснювати покупки в Інтернет із використанням різних видів електронних платіжних систем і користуватися фінансовими послугами;

-  проводити аналіз діяльності підприємств електронної комерції;

-  використовувати конструктори сайтів для організації електронної комерції;

-  створювати віртуальні магазини та інші підприємства.

Викладач: доктор економічних наук, професор кафедри економіки та фінансів Пантелеймоненко Андрій Олексійович