Дисципліна «Міжнародна та
регіональна стандартизація і сертифікація» спрямована на формування у здобувачів вищої
освіти другого (магістерського) рівня знань з основних проблем стандартизації і
сертифікації у харчовій промисловості та шляхи їх вирішення.
Зростання вимог до безпечності харчових продуктів та послуг у сфері споживання
сільськогосподарської продукції обумовлює необхідність сучасного розвитку системи
управління якістю та безпечністю продукції на підприємствах харчової галузі. Єдиний
критерій конкурентоспроможності товарів та послуг це стандартизована якість, що здатна
задовольнити вибагливі потреби споживачів у будь-якому куточку цивілізованого світу.
Тому на сучасному етапі розвитку України знання принципів та методів стандартизації і
сертифікації вітчизняної продукції та послуг відповідно до всесвітніх вимог якості
потрібні для успішного становлення нашої держави як повноправного суб’єкта
міжнародного ринку.