Курс навчальної дисципліни «Гігієна кормів» призначений для здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Втеринарна гігієна, санітарія і експертиза»,
спеціальності 
212 ««Втеринарна гігієна, санітарія і експертиза»».

Об'єм курсу 120 годин 4 кредити. Вид контролю: екзамен.

Лектор: кандидат с.-г., наук, доцент Корбич Н.М. 
Лабораторно-практичні заняття: асистент Кривий В.В.