Метою є дати майбутньому фахівцю теоретичні основи та практичні навички з організації біржової діяльності та ефективного використання біржових операцій у своїй майбутній діяльності

Дисципліна Біржовий ринок розрахована на студентів економічного факультету спеціальностей 051 та 076 (магістратура)