Спеціальність: 074 / 281 Публічне управління та адміністрування