Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність