Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія