DSpace Repository

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВОДНО-ЕРОЗІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ҐРУНТІВ В ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ

Show simple item record

dc.contributor.author Пічура, Віталій
dc.contributor.author Скрипчук, Петро
dc.contributor.author Дудяк, Наталія
dc.contributor.author Pichura, V
dc.contributor.author Skripchuk, P
dc.contributor.author Dudiak, Nataliia
dc.date.accessioned 2021-10-11T08:03:40Z
dc.date.available 2021-10-11T08:03:40Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Збалансоване природокористування. № 3/2019 С. 109 - 118 ru
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7046
dc.description.abstract Із використанням ГІС-технологій створено просторові растрові моделі розподілу значень факторів впливу на потенційну небезпеку ерозії ґрунтів, здійснено оцінювання ерозійної небезпеки із застосуванням модифікованої моделі RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), розраховано потенціал щорічних ґрунтових втрат з ріллі та представлено просторову градацію ерозійного порушення адміністративно-територіальних одиниць в зоні Степу України. Виділено близько 32,7% орних земель, які мають підвищену ерозійну небезпеку. Близько 48 адміністративно-те риторіальних одиниць мають питому площу менше 5% ерозійно порушених земель і характери зуються стійким типом агроландшафтів до водно-ерозійних процесів. Більшу кількість адміні стративно-територіальних одиниць із високим ерозійно-акумулятивним потенціалом, частка площі становить 15% і більше, розміщено в західній і південно-західній частинах зони Степу України, питома площа ерозійно небезпечних земель в окремих адміністративно-територіальних одиницях сягає 32%. За останні роки проектування та виконання робіт з охорони земель значно скоротилися. Консервації земель відбуваються переважно природним шляхом. Слід відмітити, що стаття 27 Закону України «Про охорону земель» передбачає економічне стимулювання заходів щодо охорони та використання земель і підвищення родючості ґрунтів, але порядок цього проведення відсутній. Тому одержані результати дають можливість визначити управлінські аспекти еколого-економічних наслідків водно-ерозійної деструкції ґрунтів та необхідність просторово дискретно-розподільчого впровадження адаптивно-ландшафтного протиерозійного проектування з елементами ґрунтозахисного землеробства ru
dc.language.iso other ru
dc.publisher Інститут агроекології і природокористування НААН ru
dc.subject водна ерозія ru
dc.subject RUSLE ru
dc.subject ерозійний потенціал опадів ru
dc.subject еродованість ґрунту ru
dc.subject фактор рельєфу ru
dc.subject ерозійний індекс культур ru
dc.subject зона Степу ru
dc.subject ГІС-технології ru
dc.subject геомоделювання ru
dc.subject Кафедра землеустрою, геодезії та кадастру ru
dc.subject кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка ru
dc.subject еколого-економічні збитки ru
dc.subject державне регулювання ru
dc.subject охорона земель ru
dc.subject втрати ru
dc.title УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВОДНО-ЕРОЗІЙНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ҐРУНТІВ В ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ ru
dc.title.alternative MANAGEMENT ASPECTS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES WATER-EROSION SOIL DESTRUCTIONS IN THE STEPPE OF UKRAINE ru
dc.type Article ru


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account