DSpace Repository

Динаміка площі листкової поверхні та урожайність сортів сої залежно від елементів технології за краплинного зрошення

Show simple item record

dc.contributor.author Іванів, М. О.
dc.contributor.author Ivaniv, M. O.
dc.contributor.author Ганжа, В. В.
dc.contributor.author Ganjga, V. V.
dc.date.accessioned 2021-04-06T08:35:34Z
dc.date.available 2021-04-06T08:35:34Z
dc.date.issued 2021-04
dc.identifier.citation Іванів М. О., Ганжа В. В. Динаміка площі листкової поверхні та урожайність сортів сої залежно від елементів технології за краплинного зрошення. Аграрні інновації. 2021. № 4. С. 29–37. ru
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5963
dc.description.abstract Протягом останніх деся- тиріч відбулися значні зміни в структурі посівних площ сільськогосподарських культур як в Україні, так і у світі, зокрема стрімко зросли площі посівів сої – універсаль- ної культури з великим потенціалом продуктивності [1]. Про високий генетичний потенціал цієї культури свід- чить рівень урожайності зерна, який часто перевищує 7,0 т/га. Рекордну врожайність зерна сої – 10,4 т/га – зібрали в польових умовах у штаті Міссурі (США), що свідчить про високий ресурсний потенціал продуктив- ності цієї культури [2]. Водночас ресурсний потенціал культури реалізується не повністю, що пов’язано з уні- версальним (шаблонним) підходом до вирощування без урахування специфіки сортів, погодних особливостей тощо. Рівень реалізації потенціалу продуктивності кож- ного сорту визначається насамперед особливостями ґрунтово-кліматичних умов регіону, а також технологією його вирощування [3; 4]. Серед складових елементів технології вирощування особливе значення має густота рослин, яка досить легко підбирається, не потребуючи великих додаткових економічних витрат, і водночас віді- грає важливу роль у процесах росту й розвитку рослин [5]. Під час вибору оптимальних параметрів розподілу рослин сої за площею живлення слід брати до уваги сортові особливості й рівень інтенсифікації технології вирощування культури [6]. Ці аспекти й стали підставою для вивчення впливу густоти рослин й обробки біопре- паратами на площу листкової поверхні й урожайність сої в умовах краплинного зрошення півдня України. ru
dc.language.iso other ru
dc.publisher Інститут зрошуваного землеробства НААН України ru
dc.subject листкова поверхня ru
dc.subject краплинне зрошення ru
dc.subject соя ru
dc.subject урожайність ru
dc.subject leaf surface ru
dc.subject drip irrigation ru
dc.subject soybean ru
dc.subject crop capacity
dc.subject Кафедра рослинництва та агроінженерії
dc.title Динаміка площі листкової поверхні та урожайність сортів сої залежно від елементів технології за краплинного зрошення ru
dc.title.alternative Dynamics of leaf surface area and yield of soybean varieties depending on the elements of technology under drip irrigation en
dc.type Article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account