DSpace Repository

Матеріали конференцій

Матеріали конференцій

Recent Submissions

 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-28)
  В матеріалах конференції висвітлено передові науково-практичні результати досліджень, що отримані у галузі сучасного менеджменту. Конференція покликана стимулювати обмін ідеями та тематичною інформацією між українськими ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-06)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні проблеми та напрямки впливу кліматичних змін на просторовий розвиток територій ...
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-10-22)
  Збірник містить матеріали ІIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» за такими основними напрямками: ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05)
  В збірнику публікуються наукові статті з питань гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, зрошуваного землеробства, меліоративного ґрунтознавства, сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-23)
  У матеріалах конференції розглянуто економічні, екологічні та організаційні аспекти розвитку потенціалу підприємств туристичної індустрії та суміжних галузей в умовах світової економічної кризи. Досліджено менеджмент ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-18)
  В збірку увійшли матеріали з питань методики викладання у вищій школі, екології рослин та природно-заповідної справи, теоретичних і прикладних аспектів інтродукції рослин, сучасних напрямків садовопаркового господарства, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-19)
  У матеріалах конференції висвітлено сучасні науково-практичні технології та досягнення агрономічних, економічних, природничих, екологічних, іхтіологічних, технологічних, ветеринарних наук. Для здобувачів вищої освіти, ...
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-09-11)
  Щорічно у Херсонському державному аграрному університеті на біолого-технологічному факультеті проходить конференція присвячена пам’яті Віталія Петровича Коваленка.
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-06)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Розглянуто актуальні проблеми та напрямки впливу кліматичних змін на просторовий розвиток територій ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-03)
  У збірнику розміщено матеріали, в яких узагальнено результати V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-14)
  Конференція «Сучасна молодь в світі інформаційних технологій» присвячується Дню науки. Метою конференції є висвітлення розробок, результатів досліджень та досягнень молодих вчених України та здобувачів вищої освіти при ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-04-15)
  Матеріали конференції спрямовані на науковий пошук, обмін досвідом, впровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ, установлення нових контактів і співробітництва між організаціями ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-05-06)
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-03-24)
  У матеріалах конференції висвітлені передові науково-практичні результати досліджень, отримані в галузі публічного управління та адміністрування. Для студентів, аспірантів, науковців та фахівців.
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2020-10-14)
  В збірку увійшли матеріали щодо оптимізації експлуатації континентальних гідроекосистем, проблемних питань іхтіології, рибництва та іхтіопатології, впровадженню сучасних і ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-03-17)
  В збірку увійшли матеріали щодо оптимізації експлуатації континентальних гідроекосистем, проблемних питань іхтіології, рибництва та іхтіопатології, впровадженню сучасних і ресурсозберігаючих технологій в аквакультурі, ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021-03-23)
  У матеріалах конференції представлено інноваційні технології захисту рослин та охорони навколишнього середовища, результати наукових досліджень у захисті рослин, висвітлено актуальні питання екологічного моніторингу, охорони ...
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2020-05-22)
  У матеріалах конференції висвітлено науково-практичні результати та інноваційні досягнення аграрної науки за тематичними напрямами: актуальні питання інтродукції, особливості онтогенезу рослин; наукові розробки ...
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2015-06)
  Збірник містить матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансова система України: стан, проблеми, перспективи" з актуальних питань фінансування, соціально-економічних, облікових, фінансових проблем.
 • ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» (ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет", 2014-11)
  Збірник містить матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих учених та студентів «Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування» з актуальних ...

View more