DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Фонди

Виберіть фонд для перегляду його колекцій.

Recently Added

 • Ковальчук, В. С.; Kovalchuk, V. S. (Айлант, 1997)
  Дається обгрунтована відповідь з приводу побудови наукової моделі створення ефективних внутрішньогосподарських підприємств та методики їх кооперації при створенні багатогалузевих об'єднань приватно-орендних підприємств.
 • Мухіна, І. А.; Mukhina, I. A. (Айлант, 1997)
  Стаття піднімає питання доцільного користування водними ресурсами в умовах дефіциту бюджетних заощаджень та платні за воду, а також виявляє резерви зрошувальної води. Це допоможе максимально ефективно використовувати наявні ...
 • Шаповалова, В. М.; Shapovalova, V. M. (Айлант, 1997)
  На прикладі восьми районів Миколаївської області досліджується економічна ефективність використання земельних і водних ресурсів, резерви підвищення продуктивності та напрямки удосконалення водо- і землекористування в умовах ...
 • Кваснікова, Г. С.; Kvasnikova, H. S. (Айлант, 1997)
  У статті наводяться статистичні дані по деяким економічним показникам діяльності реформованих (зміна форми власності) с.-г. підприємств за період 1993-1996 років. Спад виробництва викликав зниження продуктивності праці, а ...
 • Алфьорова, В. М.; Благодатний, В. І.; Alforova, V. M.; Blahodatnyi, V. I. (Айлант, 1997)
  Досліджуються системний підхід до зрошуваного землеробства, як макросистеми з її головними елементами: землею, водою і с .-г. культурами. На основі тривалих досліджень (на протязі 10-15 років) обгрунтовані економіко-екологічні ...

View more